Milô

Bài 1: Sắp sếp các phân số và hỗn số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:1/4;1,1/2;3/8;1,1/9

1,1/2 ; 1,1/9 là hỗn số 

Bài 2:Tìm y

242/363 + 1616/2121 = 2/7 x y

(y + 1/4) + (y + 1/16) + (y + 1/16) =2

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật , chiều dài hơn chiều rộng 8m , tăng chiều dài thêm 2m , tăng chiều rộng lên 2m thì được một mảnh đất mới có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính diện tích ban đầu.

Cíu tui cíu tui


Các câu hỏi tương tự
Milô
Xem chi tiết
Milô
Xem chi tiết
Milô
Xem chi tiết
Milô
Xem chi tiết
Milô
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Vũ Thị Minh nguyệt
Xem chi tiết
Hà Văn Quang
Xem chi tiết