Trần Minh Thư
Bài 1. Chứng tỏ rằnga) 20157.m + 1029.n chia hết cho 3b) 2016 2015 20145 5 5 chia hết cho 29Bài 2. Tìm các chữ số a và b biết:a) 1a3b chia hết cho 2 , 3 , 5b) 2a31b chia hết cho 45Bài 3. Tổng (hiệu sau là số nghuyên tố hay hợp sốa) 13.15.17.19 + 23.26b) 17^100 34
Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 18:25

Bài 2: 

a) Ta có: \(\overline{1a3b}\) số này chia hết cho 2 và 5 nên: \(b=0\)  

Mà số này lại chia hết cho 3 nên: 

\(1+a+3+b=4+a+0=4+a\) ⋮ 3 

TH1: \(4+a=6\Rightarrow a=2\)

TH2: \(4+a=9\Rightarrow a=5\)

TH3: \(4+a=12\Rightarrow a=8\) 

Vậy: \(\left(a;b\right)=\left(2;0\right);\left(5;0\right);\left(8;0\right)\) 

b) Ta có: \(\overline{2a31b}\) chia hết cho 45 nên số đó phải chia hết cho 5 và 9 

Mà \(\overline{2a31b}\) chia hết cho 5 nên: \(b\in\left\{0;5\right\}\)

Lại chia hết cho 9 nên: \(2+a+3+1+b=6+a+b\) ⋮ 9

Với b = 0:

\(6+a+0=9\Rightarrow a=3\)

Với b = 5: 

\(6+a+5=18\Rightarrow a=7\)

Vậy: \(\left(a;b\right)=\left(3;0\right);\left(7;5\right)\)

Bình luận (1)
Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 18:28

Bài 3:

a) \(13\cdot15\cdot17\cdot19+23\cdot26\)

\(=13\cdot\left(15\cdot17\cdot19+23\cdot2\right)\)

Nên tổng chia hết cho 13 tổng là hợp số không phải SNT 

b) \(17^{100}-34\)

\(=17\cdot\left(17^{99}-2\right)\)

Nên hiệu chia hết cho 17 hiệu là hợp số không phải SNT 

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Ân Trương
Xem chi tiết
Trịnh Thị Xuân Phượng
Xem chi tiết
phananhquan3a172
Xem chi tiết
Phạm Tường Nhật
Xem chi tiết
Phạm Tường Nhật
Xem chi tiết
ngô nguyễn thiện hoàng
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nga
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết