DuckAnh

a)Tính số mol của 50 gam Na2SO4
b)Tính số mol của 18 lít H20 ở dktc

 

Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 20:54

a)\(n_{Na_2SO_4}=\dfrac{m_{Na_2SO_4}}{M_{Na_2SO_4}}=\dfrac{50}{142}\approx0,35\left(m\right)\)

b)\(n_{H_2O}=\dfrac{V_{H_2O}}{22,4}=\dfrac{18}{22,4}\approx0,8\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 20:43

a)\(m_{Na_2SO_4}=\dfrac{50}{142}\approx0,35\left(m\right)\)

b)\(n_{H_2O}=\dfrac{18}{22,4}\approx0,8\left(m\right)\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Trà Táo
Xem chi tiết
Hi HI Hi
Xem chi tiết
Thiên San Nguyễn Đình
Xem chi tiết
2 con thằn lằn con
Xem chi tiết
thu anh
Xem chi tiết
Tớ Chưa Bồ
Xem chi tiết
Lê Khánh Phú
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tùng Chi
Xem chi tiết
Quỳnh Lucy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)