Thấu Kì Sa Hạ

ai giúp mình với, giải thích rõ tại sao lại song song hay vuông góc luôn nha, mình cảm knw


Các câu hỏi tương tự