Trang Hy

ai giúp e cấu 3c với ạ raat rat cần sự trợ giúp của các cauuuu<3

a: ĐKXĐ: n+1<>0

=>n<>-1

b: Để A nguyên thì n+1-3 chia hết cho n+1

=>\(n+1\in\left\{1;-1;3;-3\right\}\)

=>\(n\in\left\{0;-2;2;-4\right\}\)

c: \(A=\dfrac{n+1-3}{n+1}=1-\dfrac{3}{n+1}\)
n>-1

Để A nhỏ nhất thì n+1=1

=>n=0

=>A min=1-3/1=-2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
BÙI THỊ NGÂN
Xem chi tiết
le thi minh hong
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
Nhi Quynh
Xem chi tiết
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
Xem chi tiết
Chu Minh Hằng
Xem chi tiết
Hài hước
Xem chi tiết
Hài hước
Xem chi tiết
quốc  anh
Xem chi tiết