thai phuc kien

A=2+2 mũ 2+2 mũ 3+2 mũ 4 +...+2 mũ 100 chia hết cho 15

Akai Haruma
1 tháng 12 2022 lúc 23:23

Lời giải:
$A=(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)+....+(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100})$

$=2(1+2+2^2+2^3)+2^5(1+2+2^2+2^3)+...+2^{97}(1+2+2^2+2^3)$

$=(1+2+2^2+2^3)(2+2^5+...+2^{97})$

$=15(2+2^5+...+2^{97})\vdots 15$

Ta có đpcm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Bảo An
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Chippii
Xem chi tiết
nguyễn phú thành long
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Phan Tiến Đạt
Xem chi tiết
Đinh Đức Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Xem chi tiết
Thiều Hân
Xem chi tiết
Lê Đăng Đức Anh
Xem chi tiết