Tùng Chi Nguyễn

a)1/12 x ngũ 2 =1 và 1/3 b)(1/5x-4/5).(x+1/4)=0 c)(5.x+1/4) ngũ 2 =9/16

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:59

a: =>1/12*x^2=4/3

=>x^2=4/12*12=48/12=4

=>x=2 hoặc x=-2

b: =>1/5x-4/5=0 hoặc x+1/4=0

=>x=-1/4 hoặc x=4

c: =>5x+1/4=3/4 hoặc 5x+1/4=-3/4

=>5x=-1 hoặc 5x=1/2

=>x=1/10 hoặc x=-1/5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Trúc Linh
Xem chi tiết
Vy karamisa
Xem chi tiết
Tam Ma
Xem chi tiết
truong lam kiet
Xem chi tiết
Hà Trần Hoàng Châu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
cún bông
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Việt Anh
Xem chi tiết
Tina Nguyễn
Xem chi tiết