Ẩn danh

a) (x² +5x): x

 

b) (6x3-4x²): (2x²)

 

c) (8x²y + 6xy): (2xy)

 

d) (x² - x + 3). (x-2)

 

e) (8x³y): (4xy)

 

f) (-4x y²). (- 1/4 x)

 

g) (x4 - 2x² +1): (x-1)

loading...

loading...

Bình luận (1)
Minh Nguyễnabc
4 tháng 4 lúc 15:34

a) x+5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sang Nguyễn Xuân
Xem chi tiết
Kazawa Yuuki
Xem chi tiết
Nguyenngocdiem
Xem chi tiết
Nguyenngocdiem
Xem chi tiết
nguyen thi minh hue
Xem chi tiết
nguyen thi minh hue
Xem chi tiết
đào mai thu
Xem chi tiết
Tạ Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Tạ Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Đặng Chi
Xem chi tiết