Thư Aanh

a) \(5\dfrac{6}{7}+3\dfrac{5}{8}=\)

b)\(10\dfrac{7}{10}-4\dfrac{3}{10}=\)

Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:32

\(a,5\dfrac{6}{7}+3\dfrac{5}{8}=\dfrac{41}{7}+\dfrac{29}{8}=\dfrac{531}{56}\)

\(b,10\dfrac{7}{10}-4\dfrac{3}{10}=\dfrac{107}{10}-\dfrac{43}{10}=\dfrac{64}{10}=\dfrac{32}{5}\)

Bình luận (0)
kudo-shinichi
4 tháng 11 lúc 20:35

5\(\dfrac{6}{7}\) + 3\(\dfrac{5}{8}\) \(=\dfrac{41}{7}+\dfrac{29}{8}=\dfrac{328+203}{56}=\dfrac{531}{56}\)

\(10\dfrac{7}{10}-4\dfrac{3}{10}=\dfrac{107}{10}-\dfrac{43}{10}=\dfrac{64}{10}\)

Bình luận (0)
LÊ KIỆT
4 tháng 11 lúc 20:40

\(a.5\dfrac{6}{7}+3\dfrac{5}{8}=\dfrac{41}{7}+\dfrac{29}{8}=\dfrac{328}{56}+\dfrac{203}{56}=\)\(\dfrac{531}{56}\)

\(b.10\dfrac{7}{10}-4\dfrac{3}{10}=\dfrac{107}{10}-\dfrac{43}{10}=\dfrac{32}{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Huy Dương
Xem chi tiết
Lê Thị Hạnh Linh
Xem chi tiết
mtruc.owo
Xem chi tiết
Sky
Xem chi tiết
Xuân Tuyền Đặng
Xem chi tiết
Bùi Minh Tuấn
Xem chi tiết
Hải Lê
Xem chi tiết
Sky
Xem chi tiết
mtruc.owo
Xem chi tiết
Bùi Minh Tuấn
Xem chi tiết