LÒ TÔN TV

a) -13 chia hết cho x + 1
b) x chia hết cho 5 và -10<x<6
 

Character Debate
19 tháng 11 lúc 17:34

a) Có: -13 ⋮ x + 1

⇒ x + 1 ∈ Ư(-13)

⇒ x + 1 ∈ {-1; -13; 1; 13}

⇒ x ∈ {-2; -14; 0; 12}

b) Ta có: x ⋮ 5

⇒ x ∈ Ư(5)

⇒ x ∈ {1; 5; -1; -5}

Mà: -10 < x < 6

nên x ∈ {1; 5; -1; -5}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Lại Minh Châu
Xem chi tiết
THái
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Phương Đông
Xem chi tiết
Fairy Hân
Xem chi tiết
cao bich ngoc
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Hiền
Xem chi tiết
Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Ladonna Xavia
Xem chi tiết