jjkjg

-9/16 . 15/11

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 13:29

\(\dfrac{-9}{16}\cdot\dfrac{15}{11}\)

\(=\dfrac{-9\cdot15}{16\cdot11}\)

\(=\dfrac{-135}{176}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Công Chúa Bloom
Xem chi tiết
doan dac trung
Xem chi tiết
tiểu thư Mirajane Straus...
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Vân
Xem chi tiết
SHIZUKA
Xem chi tiết
Nguyen Thanh Truc
Xem chi tiết
mori ran
Xem chi tiết
HOÀNG TRUNG SƠN
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Mạnh
Xem chi tiết