Nam Trần

7304m=.…km…m          
3127cm=…m…cm            2070kg=…kg…g             5042m2=.…dam2.…m2 97,5m2=……m2…dm2                  56 giờ= …ngày ….giờ 306phút=….giờ….phút

Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 20:26

7304m=.7…km.304.m             3127cm=..31.m…27cm 2070kg=…2070kg…0g                                       5042m2=.…50dam2.…42m2 97,5m2=…97…m2…50dm2                  56 giờ= …2ngày …8.giờ 306phút=….5giờ…6.phút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
Nhàn
Xem chi tiết
Maca Died AUTTP
Xem chi tiết
Hảo
Xem chi tiết
phạm loan
Xem chi tiết
lâm Đình
Xem chi tiết
nguyen thuy anh
Xem chi tiết
Phùng Thị Thảo Linh
Xem chi tiết
Lưu Thuỳ Trang
Xem chi tiết