LÒ TÔN TV

( 7 - x) ( 2x - 4) ( x^2 + 2) = 0

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:12

(7-x)(2x-4)(x2+2)=0

mà \(x^2+2>=2>0\forall x\)

nên (7-x)(2x-4)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}7-x=0\\2x-4=0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=7\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyenvanhoang
Xem chi tiết
Angie Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hiền
Xem chi tiết
Nhok mai Tỷ Soái
Xem chi tiết
ngô hoàng minh châu
Xem chi tiết
Đinh Nhật Linh
Xem chi tiết
thần giao cách cảm
Xem chi tiết
Đặng Trịnh Gia Phát
Xem chi tiết
Khải Bùi
Xem chi tiết