bùi thị kim anh

7. Trường A có tất cả 630 học sinh. Biết 1/4 số học sinh trai bằng 1/5 số học sinh gái. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:49

Số học sinh nam so với số học sinh nữ thì chiếm:

1/5:1/4=4/5

Số học sinh nam là 630*4/9=280 bạn

SỐ học sinh nữ là 630-280=350 bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
phùngtuantu
Xem chi tiết
đặng minh ánh
Xem chi tiết
ho trong nguyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tham Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
Bùi Thu Hằng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết