Kwjsjsospwjwjssnkaqlqwp

5*. Tích sau: 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... × 48 × 49 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kwjsjsospwjwjssnkaqlqwp
22 tháng 11 lúc 23:48

“5*.” tức là bài 5 đánh dấu sao nha. 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
23 tháng 11 lúc 5:18
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Mai Hoa
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
cu to vl
Xem chi tiết
Quách Minh Nhật
Xem chi tiết
cu to vl
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thuần
Xem chi tiết
Ngô Nhật Anh
Xem chi tiết
nguyễn khánh chi
Xem chi tiết
Đào Hải Vân
Xem chi tiết