bùi thị kim anh

3.Tính bằng cách hợp lỳ nhất:

B) 4/13 : 1/15 x 1/15 : 4/13.

Cihce
19 tháng 3 lúc 13:53

\(\dfrac{4}{13}:\dfrac{1}{15}\times\dfrac{1}{15}:\dfrac{4}{13}\\ =\left(\dfrac{4}{13}:\dfrac{4}{13}\right)\times\left(\dfrac{1}{15}:\dfrac{1}{15}\right)\\ =1\times1\\ =1.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bùi thị kim anh
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Bảo
Xem chi tiết
Thủy Lương
Xem chi tiết
Bảnh Hải
Xem chi tiết
Hà cute
Xem chi tiết
phuong ly channel
Xem chi tiết
Mai Việt Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Xem chi tiết
Đỗ Nam Anh
Xem chi tiết