??????

36 Câu 9. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . 1. Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. 2. Qua B kẻ đường thẳng d vuông góc với BC . Gọi M là trung điểm của AB. Đường thẳng vuông góc với AB cắt đường thẳng d tại K và cắt BC tại I . Chứng minh rằng: qua M a) Tam giác BKI đồng dạng với tam giác ABC; KI.AC= (BC)/2 : b) KC đi qua trung điểm của AH.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 22:37

1: Xét ΔABC vuông tại A và ΔHBA vuông tại H có

góc B chung

=>ΔABC đồng dạng với ΔHBA

2: Xét ΔBKI vuông tại B và ΔABC vuông tại A có

góc BIK=góc ACB

=>ΔBKI đồng dạng vơi ΔABC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khaiminhhoang
Xem chi tiết
Kha Đỗ Bảo
Xem chi tiết
BÙI THỤC HOA
Xem chi tiết
phan thị thu sương
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Huyền
Xem chi tiết
Khoa Huyền
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Hiền
Xem chi tiết
Huỳnh Cẩm
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)