My Tien Tran Thi

2.cho biểu thức a=(y+4,25):0,5/(5,25-4,75)x2,5

a,giá trị của a khi y = 5 là

b,giá trị thích hợp của y để A=12 là

POP POP
Hôm kia lúc 11:26

a, Thay y=5 vào A:

\(A=\dfrac{\left(y+4,25\right):0,5}{\left(5,25-4,75\right)\times2,5}=\dfrac{\left(5+4,25\right)\times2}{0,5\times2,5}=\dfrac{9,25\times2}{1,25}=\dfrac{19}{1,25}=15,2\)

Bình luận (3)
POP POP
Hôm kia lúc 11:28

Để A=12, ta có:

\(\dfrac{\left(y+4,25\right):0,5}{\left(5,25-4,75\right)\times2,5}=12\\ \dfrac{\left(y+4,25\right):0,5}{0,5\times2,5}=12\\ \dfrac{\left(y+4,25\right)\times2}{1,25}=12\\ y+4,25=12\times1,25:2=7,5\\ y=7,5-4,25=3,25\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Đức Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyệt Minh
Xem chi tiết
Kirisaki Chitoge
Xem chi tiết
Tử Thiên
Xem chi tiết
Tử Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Ngân
Xem chi tiết
Trần Thị Tố My
Xem chi tiết
Thị Liên Đỗ
Xem chi tiết