Khánh vy

1.They lost the match although they performed excellently -> In spite of

In spite of performing excellently, they lost the match.

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
5 tháng 4 lúc 1:23

In spite of their excellent performance, they lost the match

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lam Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Tú
Xem chi tiết
người không tên
Xem chi tiết
san nguyen
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Haji.Tks
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh Quang
Xem chi tiết
ʍ๏ɲ ȼhąɲ
Xem chi tiết
Phùng Minh Phúc
Xem chi tiết
Minh Nguyet
Xem chi tiết