Hoàng Kim Nhung

1.so sánh

1/2:2/3......2/3:1/2         4/7:2/5......4/7:3/5

4/15:4/7......2/5x10/3          5/6......15/18-11/18

2.viết số thích hợp vào ô trống

2/3=..../18         7/9=49/....            ..../5=18/15

..../3=10/15         5/9=..../45           49/56=7/....

6/8=42/....           2/9=..../63            49/56=..../8

Trịnh Thuỳ Linh
19 tháng 3 lúc 21:21

`1)1/2:2/3 .... 2/3 : 1/2`

`=>1/2xx3/2 .... 2/3xx2`

`=>3/4 .... 4/3`

Vì `3/4 < 1` và `4/3>1` 

`=>3/4<4/3`

__

`4/7:2/5 ... 4/7 : 3/5`

`=>4/7xx5/2....4/7xx5/3`

`=>20/14...20/21`

`=>10/7...20/21`

Vì `10/7>1` và `20/21<1` 

`=>10/7>20/21`

__

`4/15:4/7....2/5xx10/3`

`=>4/15xx7/4...20/15`

`=>7/15...20/15`

Vì `7<20` nên `7/15<20/15`

__

`5/6...15/18-11/18`

`=>5/6...4/18`

Ta có : MSC : `18`

`5/6 = 15/18`

Vì `15>4` nên `5/6 > 4/18`

Bình luận (0)
Trịnh Thuỳ Linh
19 tháng 3 lúc 21:25

`2)2/3=(2xx6)/(3xx6)=12/18`

`7/9=(7xx7)/(9xx7)=49/63`

`6/5=(6xx3)/(5xx3)=18/15`

`2/3=(2xx5)/(3xx5)=10/15`

`5/9=(5xx5)/(9xx5)=25/45`

`49/56=(49:7)/(56:7)=7/8`

`6/8=(6xx7)/(8xx7)=42/56`

`2/9=(2xx7)/(9xx7)=14/63`

`49/56=(49:7)/(56:7)=7/8`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
á puni
Xem chi tiết
Bùi Anh Đào
Xem chi tiết
Mai Tùng Dương
Xem chi tiết
Đỗ Lệ Mai
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Phạm Yên
Xem chi tiết
Tạ Phương Linh
Xem chi tiết
lê thị hiền
Xem chi tiết
Sammy đào
Xem chi tiết