Mai Ngọc Hà

1.my mother doesn't like me to wear short skirts to church.She think they are........             (suitable)
2.Christmas songs were.......for people in town and villages                (perform )

Anh Thư Bùi
26 tháng 3 lúc 20:49

unsuitable

performed

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Maika
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)