Ẩn danh

1.clothes/take/have/won't/warm/he/to

2.he/a/going/is/to/job/have/new

3.room/is/your/have/a/flower/you/will

4.at/the/english/will/we/be/best

5.the/is/when/weather/fine/we/a picnic/probly have/will/in

 

mochi_cute10
12 tháng 4 lúc 21:17

1.clothes/take/have/won't/warm/he/to

- He won't have clothes to take warm.

2.he/a/going/is/to/job/have/new

- He is going to have a new job.

3.room/is/your/have/a/flower/you/will ( in chứ ko phải is nhé bạn!!!!)

- You will have a flower in your room.

4.at/the/english/will/we/be/best

- We will be the best at English.

5.the/is/when/weather/fine/we/a picnic/probly have/will ( Câu này mình nghĩ là ko có in nhé)

- We will probly have a picnic when the weather is fine.

-- Chúc bạn học tốt đạt đc điểm 10--

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
14 tháng 4 lúc 2:38

1 He won't have to take warm clothes

2 He is going to have a new job

3 You will have a flower in your room

4 We will be the best at English

5 When the weather is find we will probably have a picnic

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phong
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Đức
Xem chi tiết
Trương Thục Nghi
Xem chi tiết
Phạm Thị Bảo Châu
Xem chi tiết
trang phan
Xem chi tiết
Phạm Đăng Khoa
Xem chi tiết
Tran Ba Hai Anh
Xem chi tiết
응 우옌 민 후엔
Xem chi tiết
zynzyn08
Xem chi tiết
hoi nhung nguoi ghet kie...
Xem chi tiết