Phạm Duy Lộc

1.a) Viết các số sau bằng số La Mã: 6; 24; 39.

   b) Viết cá ước lớn hơn 6 của số 36

2.Thực hiện phép tính:

a) 76 . 12 + 24 . 12 - 200                        b) 3^4 . 36 + 4^3 . 81 - 100

3.Mẹ Lan mang 250.000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi kg khai tây là 26.500 đồng, mỗi kg gạo là 18.000 đồng và mỗi nải chuối là 32.000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

4.a) Cho hình vuông ABCD, có AB = 4cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, CD, AD. Cho biết số đo các góc đỉnh A, B, C, D.

b) Dùng thước thẳng và compa, vẽ tam giác đều ABC có cạnh AC bằng 3cm.

5.Cho hình chữ nhật ABCD. Có AB = 6cm; AD = 3cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, CD. Cho biết số đo các góc đỉnh A; B; C; D.

6.Số học sinh khối 6 của trường Chu Phan có khoảng từ 430 đến 460 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 2, 3, 5 thì đều vừa đủ. Hỏi khối 6 trường Chu Phan có bao nhiêu học sinh?

7.Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 30m. Người ta đặt 8 bồn hoa hình vuông có cạnh là 2m khắp sân trường.

a) Hãy tính chu vi sân trường

b) Hãy tính diện tích sân trường tổng thể và diện tích sân trường còn lại khi có 8 bồn hoa.

Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 16:06

1) a)

6: VI

24: XXIV

39: XXXIX

b) Các ước lớn hơn 6 của 36:

{9; 12; 18; 36}

------------

2) 

a) 76.12 + 24.12 - 200

= 12.(76 + 24) - 200

= 12.100 - 200

= 1200 - 200

= 1000

b) 3⁴.36 + 4³.81 - 100

= 81.36 + 64.81 - 100

= 81.(36 + 64) - 100

= 8100 - 100

= 8000

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 16:13

3)

Số tiền mua 2kg khoai tây:

2 . 26500 = 53000 (đồng)

Số tiền mua 5 kg gạo:

5 . 18000 = 90000 (đồng)

Số tiền mua chuối:

2 . 32000 = 64000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan còn lại:

250000 - (53000 + 90000 + 64000) = 43000 (đồng)

------------

4)

a) Do ABCD là hình vuông

BC = CD = AD = AB = 4 (cm)

∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90⁰

b) 

loading...  

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 16:19

5)

Do ABCD là hình chữ nhật

⇒ AB = CD = 6 (cm)

AD = BC = 3 (cm)

∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90⁰

--------

6) 

Gọi x (học sinh) là số học sinh cần tìm (x ∈ ℕ và 430 < x < 460)

Do khi xếp hàng 2; 3; 5 đều vừa đủ nên x ∈ BC(2; 3; 5)

Ta có:

2 = 2

3 = 3

5 = 5

⇒ BCNN(2; 3; 5) = 2.3.5 = 30

⇒ x ∈ BC(2; 3; 5) = {0; 30; 60; ...; 420; 450; 480; ...}

Mà 430 < x < 460 

⇒ x = 450

Vậy số học sinh cần tìm là 450 học sinh

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 16:22

7)

a) Chu vi sân trường:

(50 + 30) . 2 = 160 (m)

b) Diện tích tổng thể của sân trường:

50 . 30 = 1500 (m²)

Diện tích sân trường sau khi có 8 bồn hoa:

1500 - 8 . 2 . 2 = 1468 (m²)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tùng Trương
Xem chi tiết
linh nguyen
Xem chi tiết
yumata kajuha
Xem chi tiết
Dương Đình Hưởng
Xem chi tiết
phanthilan
Xem chi tiết
Bùi Thị Hồng Ngát
Xem chi tiết
tran khoi my
Xem chi tiết
Lê Minh Châu
Xem chi tiết
nguyễn ngọc thuỳ dung
Xem chi tiết