he lô

(1,5 + 1,8 +....+4,5+4,8)x0,1

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 2 2023 lúc 23:23

Số số hạng là (4,8-1,5):0,3+1=4,5:0,3+1=16(số)

Tổng là (4,8+1,5)*16/2*0,1=5,04

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hoàng nhi
Xem chi tiết
Hanemiya Kazutora
Xem chi tiết
nguyễn vân anh
Xem chi tiết
An Dương
Xem chi tiết
Lê Mai Huyền
Xem chi tiết
Lê Mai Huyền
Xem chi tiết
Kaitou Kid
Xem chi tiết
Trần Duy Quân
Xem chi tiết
Trần Duy Quân
Xem chi tiết