Phạm Cao Bảo Trâm

1,2 - 2,2 + 3,2 - 4,2 + 5,2 - 6,2 + 7,2 + . . . + 22,2 - 23,2 + 24,2

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 11:33

Sửa đề: -22,2+23,2-24,2

=(-1)+(-1)+...+(-1)+(-1)

=-12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Hà Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
Ngô Khánh Vy
Xem chi tiết
Gacha
Xem chi tiết
✎﹏нươиɢ⁀ᶦᵈᵒᶫ
Xem chi tiết
Trần Đại Lực
Xem chi tiết
Vân Hồng
Xem chi tiết
zuiacqtjt
Xem chi tiết
do tuong phuong nhi
Xem chi tiết