Dũng Hoàng

1 liz ___________ Nha Trang last holiday and she _________ s lot of souvenirs
a) visits/byus    b)visited/buyed    c)visited/bought    d)visit/bought 
2 Many teensgers around the world _____ to th radio
a watch         b  play     c listen   d do 

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:29

1C

2C

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh
4 tháng 11 lúc 21:33

1) C

2) C

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Cao Duy Hưng
Xem chi tiết
nguyễn hữu hiệu
Xem chi tiết
(゚ω゚) Ӌìղղ ( ̄ω ̄)
Xem chi tiết
cô gái buồn
Xem chi tiết
nguyen ha trang
Xem chi tiết
ánh linh
Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
MONKEY D.LUFFY
Xem chi tiết
Bé Dâu Tây
Xem chi tiết
Nguên hà
Xem chi tiết