Sunny

1 khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m. chiều rộng ngắn hơn chiều dài 150m. Tính diện tích khu đất đó bằng mấy héc ta

Sang Duongvan
4 tháng 11 lúc 20:24

chiều rộng là

400-150=250(m)

diện tích khu đất đó là

250x400=100000(m2)=10ha

Đáp số 10ha

Bình luận (0)
Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:25

Chiều rộng khu đất là:

\(400-150=250\left(m\right)\)

Diện tích khu đất là:

\(400\times250=100000\left(m^2\right)\)

Đổi 100000m2=10ha

Đáp số:10ha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
gia hoàng
Xem chi tiết
Chi Nguyễn
Xem chi tiết
kitty
Xem chi tiết
Nguyển Thùy Trang
Xem chi tiết
Thiên Ý
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hân Từ
Xem chi tiết
vũ nguyễn hải châu
Xem chi tiết
Lê Anh Tú
Xem chi tiết