Linh Diệu

1 hình chữ nhật có nửa chu vi là 31/15 dm , chiều dài hơn chiều rộng là 11/15 dm .Tính diện tích hình chữ nhật đó

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:11

độ dài của chiều dài là

`(31/15+11/15):2=7/5(dm)`

độ dài của chiều rộng là

`31/15-7/5=2/3(dm)`

diện tích hình chữ nhật là

`7/5xx2/3=14/15(dm^2)`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh  Ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Kiều Vy
Xem chi tiết
Vu Nguyen Doan Trang
Xem chi tiết
Đỗ Hoàng Minh Hải
Xem chi tiết
mavisvermilllon
Xem chi tiết
Trương Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
ly tran thu trang
Xem chi tiết
Mẫn Dii Hàn
Xem chi tiết