Dũng Hoàng

1 chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác:
1 A:back      B:taxi           C : last       d: parents

2 A : coach        B : ancient           C ;come         D country

3 A motorbike           b ;countryside             c underground         d information
 

2 odd one out
1 a ) get         B ) leave         C) school      D)start

      

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 21:52

1c 2b 3d c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mai Lan
Xem chi tiết
Đoàn Khánh Vân
Xem chi tiết
Bi Huỳnh
Xem chi tiết
hiền ngô
Xem chi tiết
Giang Thu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
dâu cute
Xem chi tiết
dâu cute
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Triệu Tuyết Nhi
Xem chi tiết