Lu nekk

1, Cho tam giác DEF vuông tại D. M là trung điểm EF kẻ MI vuông góc DE, MK vuông góc DF a, Tứ giác DIMK là hình chữ nhật b, Trên tia đối MD lấy H: MD=MH. Chứng minh DEHF là hình chữ nhật

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:43

a: Xét tứ giác DIMK có

\(\widehat{DIM}=\widehat{DKM}=\widehat{KDI}=90^0\)

=>DIMK là hình chữ nhật

b: Xét tứ giác DEHF có

M là trung điểm chung của DH và EF

=>DEHF là hình bình hành

Hình bình hành DEHF có \(\widehat{FDE}=90^0\)

nên DEHF là hình chữ nhật

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Quyên Trần Thị Tố
Xem chi tiết
Kkkkk
Xem chi tiết
Dedy
Xem chi tiết
Kkkkk
Xem chi tiết
Họ và tên
Xem chi tiết
Gia Hân
Xem chi tiết
Phạm Thảo Linh
Xem chi tiết
Ncs Nhạc
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Hoàng
Xem chi tiết