bùi thị kim anh

1 : 7/2 =

Nguyễn Quốc đạt
Hôm kia lúc 14:53

2/7

Bình luận (0)
Song Thư
Hôm kia lúc 14:58

\(1:\dfrac{7}{2}=1\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{1\times2}{7}=\dfrac{2}{7}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Huy Nhật
Xem chi tiết
Vũ Huy Nhật
Xem chi tiết
Akira Cookie
Xem chi tiết
Minh Thúy Phùng
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
Lehoanganh
Xem chi tiết
Bùi Anh Đào
Xem chi tiết
Duy Ngô
Xem chi tiết
Alt User
Xem chi tiết