ta tien dat

 -1 + 2 + (-3) + 4 + (-5) +...+ 98 + (-99)

ta tien dat
6 tháng 12 2023 lúc 21:15

tôi cần gấp

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:39

Đặt A=-1+2+(-3)+4+(-5)+...+98+(-99)

Từ 1 đến 98 sẽ có \(\dfrac{98-1}{1}+1=98\left(số\right)\)

Ta có: -1+2=-3+4=...=-97+98=1

=>Sẽ có 49 cặp (-1;2); (-3;4);...;(-97;98) có tổng bằng 1

=>\(A=49\cdot1+\left(-99\right)=49-99=-50\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Đặng An Bình
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Trái tim băng giá
Xem chi tiết
Antenna
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nabi kotohina
Xem chi tiết
Trần Đức Phát
Xem chi tiết
Trịnh Phương Hà
Xem chi tiết
Đinh
Xem chi tiết