Nguyễn Nhân

(1-1/2).(1-1/3).(1-1/4)...(1-1/999)

\(\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\cdot...\cdot\left(1-\dfrac{1}{999}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot...\cdot\dfrac{998}{999}\)

\(=1\cdot\dfrac{2}{2}\cdot\dfrac{3}{3}\cdot...\cdot\dfrac{998}{998}\cdot\dfrac{1}{999}=\dfrac{1}{999}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Chi Lan
Xem chi tiết
Lê Lưu Trung Bách
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tú Anh
Xem chi tiết
phan quốc khánh
Xem chi tiết
TÔ TÚ QUYÊN
Xem chi tiết
co thi duyen
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Dương
Xem chi tiết
Mai Bùi
Xem chi tiết
Love My
Xem chi tiết
Lại Thiên Ân
Xem chi tiết