Minahana
Khôi Nguyênx
6 tháng 12 2023 lúc 19:49

1. are driving

2. went / saw

3. weren't be 

4. will write

5. doing

6. work

7. collected

8. left

9. Did/attend

10. Were

IV

1. most powerful

2. big

3. more patient

4. quickly

5. hottest

6. farther

7. famous

8. more important

   Khôi Nguyễn

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:36

III

1 are driving

2 went - saw

3 weren't

4 will write

5 doing

6 to work

7 collected

8 left

9 Did you attend

10 Was

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:38

1 most powerful

2 big

3 more patient

4 quickly

5 hottest

6 farther

7 most famous

8 more important

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Sơn
Xem chi tiết
Hoàng Lê Mai Anh
Xem chi tiết
Kanneki
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc kiên
Xem chi tiết
Mai Thùy Dương ll
Xem chi tiết
nguyen thanh chuc
Xem chi tiết
๖²⁴ ɭo√є⁀ᶦᵈᵒᶫ
Xem chi tiết
Teexu
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Linh
Xem chi tiết
☘️_Pé_Cỏ_☘️
Xem chi tiết