Nhật Minh
Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 20:54

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{2,04}{102}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,4V_1\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=1,2V_2\left(mol\right)\)

Ta có: V1 + V2 = 0,5 (1)

TH1: HCl dư.

PT: \(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

Theo PT: nHCl = 6nAl2O3 + nNaOH

⇒ 0,4V1 = 0,02.6 + 1,2V2 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_1=0,45\left(l\right)\\V_2=0,05\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

TH2: NaOH dư.

PT: \(Al_2O_3+2NaOH\rightarrow2NaAlO_2+H_2O\)

\(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

Theo PT: nNaOH = nHCl + 2nAl2O3

⇒ 1,2V2 = 0,4V1 + 0,02.2 (3)

Từ (1) và (3) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_1=0,35\left(l\right)\\V_2=0,15\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 20:41

Đề yêu cầu gì bạn nhỉ?

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tuyết Nhi
Xem chi tiết
Lan Ngọc
Xem chi tiết
jiyoon 29
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)