vinkel
Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 21:26

V
1. False
2. False
3. True 
4. False 
5. True 
6. True
VI
1. Nga is in grade 6.
2. She gets up at six o’clock.
3. Yes, her school is big.
4. Her classroom is on the second floor.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 11 lúc 0:37

1 T

2 F

3 T

4F

5 F

6 T

Vi

1 She is in grade 6

2 She gets up at 6 o'clock

3 Yes, it is

4 It is on the second floor

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tuyết Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn thị bích loan
Xem chi tiết
Lê Thị Hà My
Xem chi tiết
Kim Phan
Xem chi tiết
Bé Huệ
Xem chi tiết
nguyễn mạnh tuấn
Xem chi tiết
SAO MAI
Xem chi tiết
ha mai chi
Xem chi tiết
Thanh Ngân
Xem chi tiết