Đoàn Thu Phương
Đỗ Thanh Hải
10 tháng 11 lúc 16:00

Số ngày ít nhất sau đó để hai bạn lại cùng trực nhật là BCNN của 10,12

10 = 2.5

12 = 22.3

BCNN(10,12) = 22.3.5 = 60 

Vậy cứ sau 60 ngày hai bạn lại cùng trực nhật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Uyển Như
Xem chi tiết
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết