POP POP
Hôm kia lúc 10:45

Đổi 1h30p=1,5h

Quãng đường người đi xe đạp đi được trước khi xe máy xuất phát:

12 x 1,5=18(km)

Tổng 2 vận tốc:

12+34=46(km/h)

Kể từ khi xe máy xuất phát đến khi 2 xe gặp nhau mất:

(110 - 18):46=2(giờ)

a, Hai xe gặp nhau lúc:

6 giờ +1 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút

b, Chỗ gặp nhau cách A:

(1,5+2) x 12 = 42(km)

Đáp số: a, 9 giờ 30 phút

b, 42km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Lê Minh5a2
Xem chi tiết