Akai Haruma
25 tháng 5 lúc 23:13

Lời giải:
Trong 1 giờ bác Thành làm được $1:3=\frac{1}{3}$ công việc

Trong 1 giờ bác Mai làm được $1:4=\frac{1}{4}$ công việc 

Trong 1 giờ cả hai bác làm được: $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$ (công việc) 

Hai bác cùng làm thì xong việc trong: $1: \frac{7}{12}=\frac{12}{7}$ (công việc)

Bình luận (0)
fall in luv
26 tháng 5 lúc 8:22

Trong 1 giờ bác Thành làm được số phần công việc là:

\(1\div3=\dfrac{1}{3}\) (công việc)

Trong 1 giờ bác Mai làm được số phần công việc là:

\(1\div4=\dfrac{1}{4}\) (công việc)

Trong 1 giờ cả hai bác làm được số phần công việc là:

\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{12}+\dfrac{3}{12}=\dfrac{7}{12}\) (công việc)

Hai bác cùng làm thì xong việc trong:

\(1\div\dfrac{7}{12}=\dfrac{12}{7}\) (giờ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Lê Minh5a2
Xem chi tiết