Ôn thi vào 10

Nguyễn Việt Lâm
26 tháng 3 lúc 21:59

1. Em tự giải

2.

\(B=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\dfrac{2\sqrt{x}-24}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\dfrac{x+5\sqrt{x}-24}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}=\dfrac{\left(\sqrt{x}+8\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}\)

3.

\(P=A.B=\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}7>0\\\sqrt{x}+3>0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow P>0\)

Và \(\sqrt{x}+3\ge3\Rightarrow\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}\le\dfrac{7}{3}\)

\(\Rightarrow0< P\le\dfrac{7}{3}\)

Mà P nguyên \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}P=1\\P=2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}=1\\\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}=2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}+3=7\\2\sqrt{x}+6=7\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}=4\\\sqrt{x}=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=16\\x=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nảo
Xem chi tiết
Soda Sữa
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Thanh Trúc
Xem chi tiết
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Xuan Xuannajimex
Xem chi tiết
SAKU RAMA
Xem chi tiết
vi lê
Xem chi tiết
Dii's Thiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)