Ẩn Danh
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:14

Số bàn Việt ghi chiếm 1/(5+1)=1/6(tổng số)

Số bàn Nam ghi chiếm 1/(2+1)=1/3(tổng số)

=>Tỉ số bàn thắng giữa Nam và Việt là 1/3:1/6=2

Số bàn của Nam là 5:1*2=10 bàn

SỐ bàn của Việt là 10:2=5 bàn

=>Tổng số bàn là 5:1/6=30(bàn)

Chiến và Thắng ghi được 30-15=15 bàn

Số bàn của Chiến là 15*3/5=9 bàn

Số bàn của Thắng là 15-9=6 bàn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Lê Minh5a2
Xem chi tiết