Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Cho hai bình thông nhau chứa nước bình lớn có tiết diện gấp 3 lần bình nhỏ . Bạn đầu bình nước chứa nước ở độ cao 40cm, bìn nhỏ không chứa gì

a, Xác định đọ ca mực nước sau khi thông đáy , nước đứng yên ở mỗi bình 

b, Đỗ vào bình nhỏ cột xăng cao 12cm . Mực nước ở bình nhỏ đã hạ bao nhiêu so trạng thái ở câu a , Biết d nước =1g/cm khối , d xăng = 0,75g/ m khối

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: