Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 2576
Điểm GP 1351
Điểm SP 3237

Người theo dõi (116)

Huy Jenify
Jackson Williams
Demo:))
Trần Thị Vui

Đang theo dõi (3)

Akai Haruma
Hà Đức Thọ