ĐIỆN HÓA HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC

CHƯƠNG I. DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LY                                           

I.1.           Sự điện ly

I.1.1.       Chất điện ly và nguyên nhân của sự điện ly

I.1.2.       Các đại lượng đặc trưng cho sự điện ly

I.1.3.       Phân loại dung dịch chất điện ly

I.1.4.       Tính chất nồng độ của dung dịch các chất điện ly

I.1.5.       Hoạt độ và hệ số hoạt độ trung bình của chất điện ly mạnh

I.2.    Lý thuyết về tương tác ion. Cân bằng ion

I.3.    Sự dẫn điện của dung dịch các chất điện ly

          I.3.1.       Dẫn điện loại 1 và loại 2

          I.3.2.       Độ dẫn điện của dung dịch các chất điện ly

I.3.3. Sự vận chuyển của ion trong điện trường

          I.3.4.       Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dẫn điện

          I.3.5.       Ứng dụng của phương pháp đo độ dẫn điện

          I.3.6.       Số vận chuyển

CHƯƠNG II.  PIN VÀ ĐIỆN CỰC                                                    

II.1.          Đại cương về cân bằng điện hóa

II.1.1.      Một số khái niệm

II.1.2.      Sự hình thành lớp điện tích kép. Thế điện hóa và thế Galvani.

II.2.   Thế điện cực

          II.2.1.      Định nghĩa

          II.2.2.      Sự phụ thuộc thế điện cực vào hoạt độ các ion trong dung dịch. Phương trình Nernst

          II.2.3.      Thế điện cực chuẩn

II.3.   Các loại điện cực

          II.3.1.      Điện cực loại 1

         II.3.2.      Điện cực loại 2

         II.3.3.      Điện cực oxy hóa - khử

II.4.   Pin điện hóa

          II.4.1.      Điều kiện để phản ứng điện hóa sinh công điện

          II.4.2.      Các khái niệm chung về pin điện hóa

          II.4.3.      Sức điện động E của pin

II.5.   Phương trình nhiệt động cơ bản cho hệ điện hóa

          II.5.1.      Phương trình nhiệt động cơ bản cho hệ điện hóa

          II.5.2.      Tiêu chuẩn tự diễn biến và cân bằng của hệ điện hóa

          II.5.3.      Mối quan hệ giữa sức điện động E và các đại lượng nhiệt động

II.6.   Các ứng dụng của phương pháp đo sức điện động

          II.6.1.      Pin mẫu Weston

          II.6.2.      Đo pH

          II.6.3.      Xác định DG, DH, DS của phản ứng trong pin

          II.6.4.      Chuẩn độ điện thế

          II.6.5.      Xác định hệ số hoạt độ trung bình của ion

          II.6.6.      Xác định tích tan của muối ít tan

II.7. Thế khuếch tán

          II.7.1.      Pin nồng độ

          II.7.2.      Sự hình thành thế khuếch tán

          II.7.3.      Phương trình thế khuếch tán Henderson

          II.7.4.      Cách khắc phục thế khuếch tán

CHƯƠNG III. ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC                           

III.1.         Các khái niệm cơ bản về quá trình điện cực

          III.1.1.     Các đặc điểm cơ bản

          III.1.2.     Mật độ dòng điện là đại lượng đo tốc độ phản ứng điện cực

III.1.3.     Mật độ dòng anot, mật độ dòng catot và mật độ dòng trao đổi.

III.1.4.     Mật độ dòng khuếch tán và mật độ dòng tới hạn

          III.2.         Sự điện phân

          III.2.1.     Định nghĩa

          III.2.2.     Hiện tượng điện phân

          III.2.3.     Điện thế phân hủy

III.3.  Sự phân cực

          III.3.1.     Định nghĩa phân cực

          III.3.2.     Phân loại phân cực

III.4.  Quá thế

          III.4.1.     Định nghĩa quá thế

          III.4.2.     Đường cong phân cực

          III.4.3.     Các loại quá thế

          III.4.4.     Các yếu tố ảnh hưởng - Công thức Tafel

          III.4.5.     Lợi và hại của quá thế

III.5.  Các ứng dụng của quá trình điện cực

          III.5.1.     Nguồn điện hóa học

          III.5.2.     Điện phân và tổng hợp điện hóa

          III.5.3.     Điện kết tủa và điện luyện kim

          III.5.4.     Xây dựng phương pháp phân tích cực phổ

          III.5.5.     Nghiên cứu sự ăn mòn và bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hóa

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...