nguyen huynh uyen nhi
6 tháng 7 2017 lúc 14:30

3600 = ( 3)100 = ( 9)100

2900= ( 2)100 = ( 8)100

 Do  ( 8)100 < ( 93 )100 nên 3600 > 2900

Bình luận (0)
Huỳnh Thị Minh Huyền
6 tháng 7 2017 lúc 14:31

3600=(32)300=9300

2900=(23)300=8300

vì 9300>8300 nên 3600>2900

Bình luận (0)
Nguyễn Vĩnh Tường
6 tháng 7 2017 lúc 14:33

ta có : (36)100=729100

          (29)100=512100

Vì  729100 512100 => 3^600>2^900

Bình luận (0)
Hoàng Văn Phong
6 tháng 7 2017 lúc 14:39

Đáp án: =

Vì cơ số 2 bằng 2/3 cơ số 3 và số mũ 600 bằng 2/3 mũ 900

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN