0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0
4 tháng 6 2017 lúc 6:51

Chu vi hình chữ nhật đó là:

   ( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm)

   Đáp số: 18 cm

  

Bình luận (0)
vu thuy phuong
4 tháng 6 2017 lúc 6:40

Chu vi hình chữ nhật là :

      ( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm )

                        Đ/S : 18 cm

Bình luận (0)
Park Bo gum
4 tháng 6 2017 lúc 6:40

Chu vi hình chữ nhật là :

( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm2 )

Đáp số : 18 cm2

Bình luận (0)
Nguyễn Dư Tuấn Khoa
4 tháng 6 2017 lúc 6:42

Chu vi hình chữ nhật là  :

 ( 5 +  4 ) x2 = 18 ( cm )

Đáp số : 18 cm

Bình luận (0)
Zlatan Ibrahimovic
4 tháng 6 2017 lúc 6:42

          Giải :

Chu vi HCN đó là:

            (5+4)*2=18(cm).

                   Đáp số:18 cm.

Bình luận (0)
thùy dương đặng
4 tháng 6 2017 lúc 6:43

Chu vi hình chữ nhật là:

  (5+4)x2=18 (cm)

đáp số: 18 cm

Bình luận (0)
Tiểu Thư Họ Vũ
4 tháng 6 2017 lúc 6:43

Chu vi hình chữ nhật là:

(5+4) x 2=18 (cm)

             Đáp số: 18 cm

Bình luận (0)
Đức Phạm
4 tháng 6 2017 lúc 6:45

Chu vi của hình chữ nhật đó là: 

(5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Bình luận (0)
online
4 tháng 6 2017 lúc 6:47

                      chu vi hình chữ nhật là

                         [4+5] * 2 = 18 cm2

                             đáp số 18 cm2

Bình luận (0)
Conan
4 tháng 6 2017 lúc 6:51

chu vi HCN đó là :

( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm )

Dasp so : 18 cm

Bình luận (0)
Doãn Thanh Phương
4 tháng 6 2017 lúc 7:02

Chu vi hình chữ nhật đó là :

   ( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm )

       Đáp số : 18 cm

Bình luận (0)
Tú
4 tháng 6 2017 lúc 7:12

Chu vi hình chữ nhật là:

  (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

     Đ/s: 18 cm.

Bình luận (0)
Mạnh Lê
4 tháng 6 2017 lúc 7:19

Chu vi hình chữ nhật là :

 ( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( cm )

               Đáp số : 18 cm

Bình luận (0)
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)
4 tháng 6 2017 lúc 7:35

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(5+4)x2=18(cm)

ĐS:18 cm

Bình luận (0)
Phan Minh Anh
4 tháng 6 2017 lúc 7:37

Chu vi hình chữ nhật là:

       (5+4)x2=18 (cm)

              Đáp số: 18 cm

    

Bình luận (0)
Seohuyn
4 tháng 6 2017 lúc 8:09

Chu vi hình chữ nhật là:

( 5 + 4 ) × 2 = 18 ( cm )

Đs: 18 cm

Bình luận (0)
Nguyễn Khang
4 tháng 6 2017 lúc 8:31

Chu vi hình chữ nhật:

(5 + 4) x2 = 18 cm

đs:

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Dũng
4 tháng 6 2017 lúc 13:18

Chu vi hcn là:

(5+4)x2=18 cm

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
5 tháng 6 2017 lúc 17:47

Chu vi hình chữ nhật là:

  (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

     Đ/s: 18 cm.

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Dũng
13 tháng 6 2017 lúc 9:06

Chu vi hình chữ nhật:

(5+4)x2=18 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho chu vi hình chữ nhật là 40 cm. Nếu cắt 5cm từ chiều dài chuyển vào chiều rộng thì chiều rộng hơn chiều dài 2cm. tính diện tích hình chữ nhật

Pham Trong Bach

Cho chu vi hình chữ nhật là 40 cm. Nếu cắt 5cm từ chiều dài chuyển vào chiều rộng thì chiều rộng hơn chiều dài 2cm. tính diện tích hình chữ nhật

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN