Câu hỏi của Duyên Nấm Lùn - Vật lý lớp 8

Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết quãng đường từ Hà Nội - Hải Phòng dài 100km. Tính tốc độ của ô tô ra km/h và m/s ?

    Được cập nhật 02/02/2017 lúc 11:10
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.