Câu hỏi của Phạm Lê Quỳnh Nga - Ngữ văn lớp 7

Một số nhân vật trong câu chuyện đã có những hành động xoa dịu nỗi đau của Thủy. Em hãy tìm những hình ảnh, chi tiết trong câu chuyện chứng tỏ điều đó

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 20:08
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.