Câu hỏi của Phan Ngọc Anh - Ngữ văn lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phan Ngọc Anh - Ngữ văn lớp 10

"Truyện cổ tích là thế giới hiện thực biết ước mơ."

Từ những hiểu biết về truyện cổ tích Việt Nam, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về nhận định trên.(neu ý cơ bản)

    Được cập nhật 16/12/2016 lúc 20:16
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.