Câu hỏi của Lê Hoàng Mai Chi - Toán lớp 7

Mình đang cần gấp cá bạn giúp mình với.

Cho mình hỏi làm sao mà người thợ xây tạo ra hai mép cửa song song với nhau.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.